Thẻ: 48 giờ ở Phú Quốc

48 giờ ở Phú Quốc

Phú Quốc đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi đã kết thúc mùa mưa, trời nắng nhẹ, nhiều gió, thích hợp với các hoạt động vui chơi.