Thẻ: 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐇𝐮𝐫𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐞

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐇𝐮𝐫𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐞 – JETSKI & FLYING BOARD SHOW

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐇𝐮𝐫𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐞 đã được nâng tầm lên thành một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc hàng đầu giữa biển trời Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc